Polaroid

Ho&Ten: Phan Viet Quan
Sinh Ngay: 09/12/1988
D/C:DongXoai_BinhPhuoc
Phone:01662371694
Nich ola: Ongzazuitinhbp
Nich yahoo: z_bedau_z
Moi dong gop,thu tu,bai viet,ung dung hay mun dua len wap cua minh.Xin gui ve dia chi mail sau: Mr.Dongxoai@gmail.Com.Thank

© By DongXoaiBiz